Menno Keizer

Na enige tijd werkzaam geweest te zijn in de sociaal juridische hulpverlening, was Menno enkele tientallen jaren actief als zelfstandig ondernemer in de horeca. Inmiddels houdt hij zich al geruime tijd bezig met de verhuur van vakantieaccommodaties in Frankrijk. Daarnaast bezoekt hij met een zekere regelmaat Sri Lanka. Hier is hij onder meer actief geweest in de hulpverlening (na de tsunami in 2004), als wetenschappelijk onderzoeker en met het begeleiden van midden- en kleinbedrijven met betrekking tot exportbevordering. Mede door deze werkzaamheden, is er in de loop van de jaren een goed netwerk opgebouwd, waardoor het mogelijk is de activiteiten van CSI ter plaatse goed te coördineren.